Ako sa z Ježiša stal boh. Kristus-dogma - 1. časť

15.08.2016 17:49

Bez židovstva by nebolo žiadne kresťanstvo a ani islam. A bez zúfalého židovského očakávania príchodu Mesiáša by nebol ani žiadny Ježiš ako boh. A bez útlaku Izraela Rimanmi by Židia neboli vyvinuli toto intenzívne očakávanie a my by sme nikdy nemali ani kresťanstvo a ani  svojho vlastného, len kresťanského boha – Ježiša.  Samotný Ježiš sa nikdy za boha nevyhlásil a ani niečo také - z jeho pohľadu - nesmierne hriešne a bohorúhačské ho nenapadlo ani si len myslieť.

Na boha ho povýšili iní –  a ak by bol vtedy ešte žil, bol by proti tomu nielen protestoval, ale aj bojoval (podrobne som tieto súvislosti rozobral a historicky i  sociálnopsychologicky analyzoval, logicky zdôvodnil a dokázal v mojej knihe Monoteizmus – nástroj manipulácie indivídua a v ďalšej mojej knihe Pod krvavým mečom).

Kristus vždy dôrazne prehlasoval o sebe, že je len Židom a že prišiel na svet len preto, aby kázal len Židom a aby vyučoval len ich. Nebol zakladateľom kresťanstva a nemal s ním absolútne vôbec nič spoločné, veď kresťanstvo v tej podobe, ako ho poznáme dnes, vzniklo až niekoľko storočí po smrti Ježiša a síce vo štvrtom storočí za rímskeho cisára Konštantína Veľkého,  ktorý ho pozdvihol vyslovene z dôležitých politických dôvodov na rovnoprávne rímske náboženstvo a napokon ďalším dekrétom dokonca na štátne náboženstvo Ríma. A až vtedy urobil z Ježiša boha, rovnocenného so židovským bohom Jahvem, z ktorého „vyrobil“ boha-otca kresťanstva a Ježiša povýšil na jeho božského syna.

Ak by sa to nebolo stalo, tak by kresťanstvo bolo zaniklo a Ježiš by nikdy nebol bohom a bol by ostal v zabudnutí, lebo pre Židov absolútne nič neznamenal. Len a len cisársky Rím „vyrobil“ z neho boha. Mimochodom bola to skutočne skvelá práca – jej produkt je v prevádzke už  dve tisícročia a stále dobre slúži a cirkvi priniesol a prináša rozprávkové poklady a doslova diktátorskú vládu. Ešte tu pripomeniem, že dôležitú prvotnú prácu v tomto smere vykonal ale apoštol Pavol, ktorý Ježiša nepoznal a nikdy sa s ním ani nestretol. 

Ale už on položil veľmi rafinovane teologicky a filozoficky základy jeho „božstva“.

 

pokračovanie nasleduje