Ako sa mozog preberá z kómy - návrat k vedomiu

01.01.2020 23:32

Michaelovi Schumacherovi sa údajne začalo vracať vedomie. Po rokoch ležania v kóme. Čo to ale znamená - návrat po dlhej dobe bezvedomia do sveta vedomia? Čo sa deje v mozgu po dlhej mozgovej traume?

Mozog pozostáva v podstate z veľkého a malého mozgu a z mozgového kmeňa, ku ktorému patrí aj stredný mozog. Ak pacient precitne z kómy, tak najprv sa začne samostatné spontánne dýchanie. Potom sa mu začne vracať, ak všetko dobre prebieha, vedomie.


Naše vedomie má tri úrovne:

 

1, stupeň vedomého vnímania je regulovaný komplexnou sieťou nervových buniek v kmeňovom a strednom mozgu. V prvej fáze preberania sa z kómy majú pacienti niekedy otvorené oči, ale je veľmi ťažko zistiť, či je to len neúčastný meravý pohľad, alebo či už začínajú vedome vnímať okolie.

2, aby pracovalo vedomie normálne, tak musia byť dodatočne zaktivované početné lokality veľkého mozgu a určité prepojenia jeho nervových buniek. V druhej fáze navracania sa z kómy je pacient v stave svojimi zmyslami už aj niečo pociťovať. Napríklad môže už voňať alebo vidieť. Okrem toho môže pociťovať aj bolesť, prípadne aj dotyky.

3, Celkom kompletne je pacient pri vedomí až vtedy, keď je schopný vnímať sám seba, svoje vlastné ja, keď je schopný reflektovať a keď pracuje normálne aj jeho dlhodobá a krátkodobá pamäť. Myšlienky, ako reflektívne myslenie, uvedomovanie si toho, kto je a kde je, ako aj uvedomovanie si morálnych a spoločenských hodnôt, to všetko predpokladá adekvátne aktivity v nervových bunkách frontálneho kortexu (sivej mozgovej kôry). Aktivity rôznych úrovní vedomia sa dajú zviditeľniť meraniami mozgových elektrických prúdov. 

 

Podľa toho, čo sa na informáciách o stave Schumachera dostalo von, tak jeho vedomie sa nachádza v úrovni 2. Odtiaľ je spravidla ešte dlhá cesta k dosiahnutiu úrovne 3 a neraz sa vôbec nepodarí ju dosiahnuť.