Aká veľká je najväčšia čierna diera v kozme?

19.12.2016 00:19

Každá čierna diera spôsobí také zakrivenie priestoru, že jej príťažlivosti nedokáže nič uniknúť,

Avšak za predpokladu, že sa to nachádza v istej vzdialenosti od nej. Táto vzdialenosť je závislá od jej hmotnosti. Čím je hmotnosť väčšia, tým je aj vzdialenosť väčšia. Tento mysteriózny útvar má takú obrovskú gravitáciu, že tak veľmi zakriví okolitý priestor, až v ňom vznikne diera, z ktorej už nikdy nič nemôže uniknúť, ak sa to raz do nej dostane. Platí to dokonca aj pre svetlo.

Astrofyzika určuje veľkosť čiernych dier na základe ich hmotnosti. Rekord v tomto smere drží čierna diera, menom OJ287 v súhvezdí raka. Jej hmotnosť je 18 miliard násobok hmotnosti nášho Slnka.

Iná čierna diera - menom Sagitrius A, ktorá sa nachádza v centre našej Mliečnej dráhy má oveľa menšiu hmotnosť - je to "len" 4, 3 miliónový násobok hmotnosti Slnka.

Hoci je objekt OJ287 od Zeme extrémne vzdialený, až 3,5 milard svetelných rokov, je možné ho pozorovať teleskopom. A síce vtedy, ak na jeho obežnej dráhe príde ku kolízii s podobným objektom. V takom prípade veľmi intenzívne zažiari.