Ak uvalí EÚ sankcie na Maďarsko, tak Poľsko sa postaví proti nim. Pomôže Orbánovi aj SR?

14.09.2018 22:19

Varšava už oficiálne vyhlásila, že je rozhodnutá postaviť sa proti prípadným sankciám, ktoré chce Brusel zaviesť voči Maďarsku.

Poľské Ministersvo zahraničných veci oznámilo médiám už v stredu, že sa postaví na stranu Maďarska a bude sankcie vetovať. Podľa Varšavy musí mať každá krajina suverénne právo na to, aby urobila reformy, ktoré pokladá za dôležité. Restriktívne opatrenia voči členským štátom sú kontraproduktívne a len ešte viac prehĺbia rozkol, ktorý v EÚ už dlhšiu dobu vládne. Zároveň také opatrenia ničia dôveru občanov voči inštitúciám EÚ.

Podporí Maďarsko v tejto veci aj Slovensko? V rámci V4 by mala vládnuť solidarita a súdržnosť najmä vtedy, keď Brusel chce nezmyselne a svojvoľne trestať niekoho z tejto štvorky

Európsky parlament už zaviedol trestné konanie proti Maďarsku, ktoré sa podľa neho dopustilo hrubého porušenia štátoprávnych noriem a európskych princípov.

Bruselskí byrokrati sa správajú ako absolútni autokrati, ktorí berú členským štátom, predovšetkým tým východnejším, aj posledné zbytky autonómie a slobody. Ich obľúbenou formulkou, využ´vanou na zavedenie trestných sankcií je najmä obvinnie z nedodržiavania európskych princípov.

Pritom európske princípy najviac narušila trestuhodná utečenecká politika kancelárky a najviac sa za ne zasadzovalo Maďarsko tým, že sa proti nej postavilo a ju odmietalo. Brusel ale používa už dávno dvojaký meter.