Ak sa nespamätáme, tak už za 30 rokov bude na Zemi príliš teplo

21.10.2014 13:58
 

Ak drasticky neznížime emisie CO2, tak za 30 rokov prekročíme kritickú hodnotu teploty, ktorá je pre nás ešte únosná. To odpovedá dvom stupňom Celzia viac, ako je jej dnešná hodnota. Ak ostanú emisie na tej hodnote ako dnes, tak dosiahneme túto kritickú hodnotu. Celkové množstvo emisií, ktoré už spôsobí prekročenie tejto hranice, je približne 3700 miliard ton CO2. Dve tretiny tejto hodnoty už doterajšie emisie prekročili. 

Najvyšší podiel na nich má spaľovanie fosilných palív a produkcia cementu. Podľa údajov štúdie v "Nature Geoscience" bola v roku 2013 Čína s 27,7 percentami zodpovedná za najvyšší podiel na emisiách CO2,  nasledujú USA  s 14,4 percentami, tretia bola EÚ  s 9,7 percentami,  India je štvrtá so 6,6 percentami.  

Pritom bola EÚ jedna z mála oblastí, kde sa emisie znížili, a to o 1,8 percent. Podľa štúdie to však bolo len z dôvodov ekonomickej recesie, najmä v Španielsku a Taliansku. Naproti tomu v Nemecku emisie narástli.

Ak sa však vezme do úvahy množstvo emisií na jedného obyvateľa, tak tu prvenstvo patrí jednoznačne Spojeným Štátom. V roku 2013 to bolo v USA 16,4 ton, na druhom mieste je Čína s 7,2 tonami, EÚ je tretia s 6,8 tonami a India štvrtá s 1,9 tonami.

Podľa odhadu  Svetovej rady pre globálne oteplenie sa do konca tohto storočia zvýši teplota až o 4 stupne Celzia,  ak sa nám nepodarí emisie výrazne zredukovať. Potom dôjde k dramatickému zvýšeniu hladín morí.