Ak sa chces dostať v poznaní a sebapoznaní ďaleko, tak......

04.06.2014 16:49

Ak niekoho duša a duch nesú v sebe túžbu vznášať sa čoraz vyššie a objavovať nové a nové horizonty poznania, tak to dotyčný dokáže najlepšie vtedy, ak má partnera alebo priateľa, ktorý nosí v sebe tú istú túžbu a ktorého duch a duša sa na tejto ceste dostali už veľmi ďaleko.
Len neprestajný dialóg s takým človekom je zárukou výškových letov a rozletov vlastného ducha a duše. Naša súčasná plytká a povrchná (ne)kultúra svojími primitívnymi, poznanie a intelekt blokujúcimi konzumnými návnadami a ponukami, úmyselne ubíja a zabíja našu duchovnosť a rozvíja v nás naše ego a podporuje nárast našej povrchnosti a bezcitnosti.
Kontakt s priemerným a či dokonca s podpriemerne inteligentným človekom zoslabuje a neguje naše snahy po rozšírení nášho duchovna, a to najmä vtedy, ak je mladosť už za nami a my sa nachádzame v stredných rokoch. Toto obdobie života je neraz príznačné pre stavy rezignácie, skleslosti a depresií. Aj v tomto prípade existuje jediná možnosť ako im nikdy nepodľahnúť - je to CESTA rozvíjania intelektu a ducha a senzibilizácie duše.

Vyhľadávaj toho, kto vie, že VIE a vyhýbaj sa tomu, kto ani len nevie, že nevie.
Ešte doplním túto úvahu dnešným citátom múdrosti.