Aj vy si myslíte, že Polárka je najjasnejšia hviezda na nočnej oblohe?

21.12.2017 11:40

Ako dieťa som často počúval, že Polárka je najjasnejšou hviezdou a dospelí v našej rodine mi ju neraz ukazovali na nebi za jasnej nočnej oblohy a tvrdili, že je najžiarivejšou "lampou".

Ale to vôbec nebolo pravdou, ale bol to veľký omyl. Neskôr, keď som sa už sám zaoberal s astronómiou, tak som sa dozvedel, že Polárke patrí len miesto 47 v poradovníku najjasnejších hviezd na oblohe.

Prvé miesto patrí jednoznačne inej hviezde. Je ňou Sírius A v súhvezdí Veľkého psa. Ten je od našej planéty vzdialený 8, 6 svetelných rokov.

Treba si ale uvedomiť, že astronómia zadeľuje jas hviezd do dvoch kategórií. U hviezd rozlišuje absolútny jas a jas zdanlivý. To, čo v noci pozorujeme na oblohe posiatej hviezdami je jas zdanlivý. A len na stupnici zdanlivého jasu hviezd je Sírius A na prvom mieste.

Na stupnici absolútnho jasu je ale Polárka na podstatne poprednejšom mieste ako Sírius A. Polárka vyžaruje do priestoru 2000 krát viac energie ako naše Slnko, je ale od nás vzdialená až 360 svetelných rokov. Sírius  v porovnní s ňou vyžaruje oveľa menej energie - len 25 krát viac ako naše Slnko.

 

 

 

 

Prvé miesto obsadzue jednoznačne