Aj vo Švajčiarsku narastá odpor obyvateľstva proti migračnému paktu OSN

12.11.2018 22:49

Švajčiarom trvalo dlhšie, kým sa v obyvateľstve začal formovať odpor proti podpísaniu paktu OSN v Maroku a konečne sa podľa vzoru nemeckej AfD prihlásila k slovu aj SVP, Švajčiarska Ľudová Strana. Tá začala ako prvá s masívnou kritikou migračného paktu OSN. Chce presadiť v tejto veci ľudové hlasovanie. Nedávno sa k nej pridala aj nie malá časť strany FDP – Freisinnig-Demokratische Partei.

Hans-Peter Portmann z FDP povedal: „Nestačí a nie je správne, keď o tejto záležitosti rozhoduje len švajčiarsky Bundesrat. Je to veľmi senzibilná vec a jej dôsledky sú extrémne ďalekosiahle a preto sa s tým musí zaoberať celé Švajčiarsko.“

Portmann zdôraznil, že preto musí o pakte OSN rozhodnúť národ a nie Bundesrat.

Kurt Fluri z FDP kritizoval, že pakt OSN len podporí vznik ďalších a ďalších migračných vĺn.

Odrazu sa už ozývajú aj niektorí členovia z Bundesratu a prihovárajú sa za to, aby sa v tejto veci Švajčiarsko neunáhlilo. Jeden z nich Ignazio Cassis sa vyjadril v tom zmysle, že by to nebola žiadna katastrofa, ak by Švajčiarsko predbežne pakt nepodpísalo.

V Švajčiarsku sa čoraz viac mobilizujú sily, ktoré sú proti paktu. Dokonca už aj Štátnopolitická komisia Národnej Rady Švajčiarska odporúčala Bundesratu, aby odmietol OSN podpísanie paktu.

Konečne sa aj v SR organizujú petície a iniciatívy žiadajúce vládu, aby nepodpísala pakt OSN.

Dostal som od  mnohých priateľov a čitateľov informáciu, že aj na základe mojich článkov, ktoré sa týkali migrantskej problematiky, sa ich rozhodli podporiť.

Verím, že aj ďalší moji čitatelia, ktorí sú moji priaznivci, ich budú nasledovať.