AfD prelomila historickú hranicu. Stala sa prvý raz najsilnejšou stranou vo východonemeckých spolkových krajinách

09.09.2018 22:11

Museli to priznať dokonca už aj médiá mainstreamu – Welt a Tagesthemen. V ich poverení robil prieskum verejnej mienky Infratest Dimap. Prieskum ukázal, že preferencie AfD dosiahli vo východnom Nemecku až 27 percent.

CDU má len 23 percent

Ľavica 18 percent

SPD 15 percent

Zelení 7 percent

FDP 6 percent

Generálny tajomník CSU Markus Blume obvinil Zelených a ich politiku, ktorá je podľa neho hlavnou príčinou úspechov AfD.

Povedal niečo, nad čím by sa mali zamyslieť všetci, ktori túto stranu volia a majú zmysel pre objektivitu a spravodlivosť:

„Keď niekto ľuďom zakazuje, aby kládli určité otázky a ich problémy neberie vážne a keď im nedáva priestor vo verejných diskusiách, tak potom to vedie k radikalizácii politických pozícii. Zelení sa správajú ako polícia, ktorá zakazuje slobodu prejavu, ak je tento prejav kritický voči zelenej politike.

Zelení sú absolútne netolerantnou stranou, ktorá extrémne prehlbuje rozkol v spoločnosti.“  

Strana Zelených sa stala „protinemeckou“, proutečeneckou a diktátorskou stranou, ktorej hlavným cieľom je neprestajné difamovanie a obviňovanie AfD a zároveň aj osočovanie CSU a protiruská politika!