Admax je najbrutálnejšie a najneľudskejšie väzenie USA

24.10.2018 19:20

Môj spolupracovník, redaktor a publicista Esteban G. dostal pred nejakým časom povolenie navštíviť najneľudskejšie väzenie USA. Nebolo to jednoduché a bolo na to potrebné kontaktovať veľa vplyvných ľudí. Keď povolenie už napokon mal, tak musel podpísať niekoľko bodov, kde sa zaviazal, že o tom, čo obsahovali, nebude nikde publikovať ani jediné slovo. V opačnom prípade mu hrozili veľmi „nepríjemné“ konzekvencie.

Zmienené väzenie leží v púšti, na úpätí horského masívu Rocky Mountains

Je vzdialené kilometre od akýchkoľvek ľudských príbytkov. Je to väzenie Admax. Po prísnej a dôkladnej osobnej kontrole smel Esteban vojsť do väzenského traktu.

Bola mu povolená len hodina a nesmel hovoriť so žiadnym väzňom, len s direktorom väzenia a s dvoma dozorcami. Čo tam videl a počul, ostalo pre neho navždy nočnou morou, hoci pritom dobre pozná pomery aj v niekoľkých obávaných juhoamerických a mexických väzeniach.

Tie sú ale oproti väzeniu Admax podstatne humánnejšie.

Admax je najobávanejšie americké väzenie a chodí sa tam doslova zomierať

Sú v ňom len izolačky, počtom 490, o veľkosti 2 krát 3,5 metra. Vybavenie miestností je len z porózneho betónu – všetko je betónové, aj „posteľ“. Je to priamo zapustené do betónovej podlahy. Dvere sú absolútne zvukotesné, takže väzeň je na samotke úplne izolovaný aj od akéhokoľvek zvuku, čo ničí psychu a privádza uväzneného do šialenstva. Komunikácia so spoluväzňami je zakázaná a nemožná. Všade sú inštalované kamery a väzni sú neprestajne pozorovaní. Denne je povolená len hodina mimo izolačky a aj to vždy bez kontaktu k iným osobám. Nie je povolený ani šport ani práca.

Esteban nikdy nič podobné v žiadnom väzení nevidel – všade boli podmienky menej brutálne. Izolačky nie sú v zime vôbec vykurované a v lete v nich panuje zase neznesiteľná horúčava. Nemajú žiadne okná. Vzduch v nich je pri horúčavách takmer nedýchateľný.

Z tohoto väzenia niet úniku

Kto sa dostne do tohoto väzenia, ktoré je horšie ako peklo, tak ten tam spravidla aj ukončí svoj život – od prekliatia nudy a stereotypu, z depresií, ktorým po čase niet úniku, alebo zo stareckej slabosti, ktorá sa tam urýchlene dostavuje. Utrpeniu a psychickému umučeniu za živa sa v Admaxe nedá nijako uniknúť, lebo v tomto väzení je perfektne postarané ešte aj o nemožnosť samovraždy.

Admax je unikátny aj v tom, že odtiaľ sa ešte nikdy nepodaril žiadnemu väzňovi útek a v podstate vôbec ani nie je možný - Estebanovi to viackrát prízvukoval direktor.

To všetko porozprávali a poukazovali Estebanovi direktor a dozorcovia.

Keď už vyšiel von na čerstvý vzduch a zavreli sa za ním brány väzenia, tak mu bolo súčasne na vracanie i do plaču a zo svojho zážitku sa musel dlho spamätávať a naplno sa z neho zotavil až po návrate do Európy.

Strašné obrazy, ktoré tam videl a najmä to, o čom sa zaviazal, že o tom nebude písať, to však z jeho hlavy nezmizne už nikdy viacej.

Američania mu dali meno Alcatraz of the Rockies - to hovorí za všetko

Nikde na svete (ani v Ruska a Číne) nie je uväznené také množstvo ľudí ako v USA. Oficiálne čísla sa pohybujú od 2,3 do 2,4 miliónov. Neoficiálne informácie hovoria dokonca až o troch miliónoch. V USA sú totiž aj tajné väzenia, o ktorých sa nehovorí a či hovoriť nesmie. Ročne vydajú USA na svoje oficiálne väzenia viac ako 50 miliard dolárov.