Absurdné obvinenie AfD: Regióny s vysokým podielom AfD voličov vykazujú extrémne vysoký počet infikovaných

21.11.2021 23:01

Najnovšia nemecká štúdia „dokazuje“, že voliči AfD  mimoriadne prispievajú – tak ako žiadni iní voliči v Nemecku - k rýchlemu narastaniu počtu tých, ktorí sa infikovali Covidom. A bolo to tak v priebehu oboch korona-vĺn v roku 2020.

Tvrdia to „experti“ z Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, ktorí túto štúdiu vypracovali.

Títo „experti“ však pri realizácii svojej štúdie už vychádzali z predpokladu, že prevažná časť voličov AfD nedôveruje demokratickým inštitúciám a preto neakceptuje korona opatrenia nemeckej vlády, ako aj krajinských vlád. To má byť jediný dôvod, prečo sa v oveľa väčšom počte nakazia, ako občania, ktorí plne rešpektujú tieto opatrenia.

Autori štúdie v jej závere samozrejme nezabudli zdôrazniť, že pre žiadnu inú stranu, ktorá je zastúpená v Bundestagu nebol zistený podobný efekt.

Táto „skvelá“ štúdia má však jednu veľkú chybu krásy – tak ako bola publikovaná v médiách, neobsahovala ani jediný číselný údaj, ktorý by bolo možné overovať.

A autori neprezradili ani to, kým boli poverení vypracovať štúdiu, ktorá má jednoznačne určitý politický cieľ.  

To robí tútu štúdiu absolútne nedôveryhodnou a možno ju považovať len za nedemokratickú politickú demagógiu.