7 milión eur, to je najväčší dar, aký kedy dostala nemecká strana. Patrí AfD

13.02.2020 23:20

Jeden inžinier z Dolného Saska odkázal celý svoj majetok v hodnote sedem miliónov eur AfD. Inžinier, ktorý zomrel pred dvoma rokmi nebol členom žiadnej strany. Meno veľkého priaznivca AfD zatiaľ ešte nie je oficiálne oznámené.

Rozhodnutie darovať celý majetok AfD je zachytené v testamente zomrelého. Správca jeho obrovského majetku preskúšaval a kontroloval testament, či všetko, čo je v ňom, aj skutočne zodpovedá realite.

AfD už bola o všetkom dávnejšie informovaná, ale dala zverejniť informáciu o dare, až potom, keď správca strane oficiálne potvrdil, že všetko korektne a záväzne preskúmal a že je všetko v absolútnom poriadku.

AfD tento obrovský dar až potom prijala.

Zosnulý inžinier nemal nijaké potomstvo.