30. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

08.12.2017 22:51

 

Keď Anastázius prechádzal okolo posledného z troch chrámov, tak uvidel ako z bočnej ulice vchádzali na Obchodnú ulicu dva volské záprahy. Boli priam do závratnej výšky obložené košmi najrôznejšieho ovocia z okolia mesta. Anastázius sa len divil, že sa tie najvyššie koše udržali v takej výške a sa nezrútili dole.

Hneď na rohu ďalšej bočnej uličky bol obchodík s voňavkami, voňavými krémami a liečivými mastičkami. Tlačilo sa pred ním neobyčajne veľké množstvo ľudí. Zhromaždený dav , zväčša ženy, prejavoval veľký záujem o voňavý tovar.

Bolo medzi nimi aj veľa héter, ktoré mali svoje pracovisko priamo na Obchodnej, predovšetkým ale v blízkosti prístavu.

Dve z nich – jedna s vlasmi žiarivo červenými ako oheň, druhá hnedovláska s kučerami – sa dohadovali o neveľkú fľašku, zrejme vzácnej voňavky, ktorú každá chcela mať pre seba.

Práve keď okolo nich prechádzal jeden zo záprahov obložený košami ovocia, tak ryšavovlasá hétera vytrhla z rúk svojej konkurentky fľašku s voňavkou, pričom urobila taký prudký pohyb telom, že vrazila do záprahu a na cestu sa z voza začala sypať záplava strapcov hrozna, jabĺk, sliviek, marhúl i hrušiek.

V nasledovnom momente sa strhol všeobecný chaos. Majiteľ voza začal bohapusto kliať a preklínal ženu, ktorej od ľaku vypadla fľaška s voňavkou. Tá sa prí náraze na zem rozbila a celé okolia zaplavila omamnou vôňou. Okolostojaci sa vrhli na ovocie na zemi a napchávali si s ním ústa i vrecká.

Majiteľ voza a jeho pohonič, celí rozzúrení spôsobenou škodou, začali zlodejov ovocia mlátiť hlava nehlava bičom i palicou.

Anastázius sa so smiechom rýchlo ponáhľal odtiaľ preč, aby sa neušlo aj jemu, hoci úplne nevinnému.

Pomaly sa blížil k jednému z početných kúpeľných domov. Po krátkom premýšľaní sa rozhodol, že ho navštívi.

Už dávnejšie dospel na muža a bolo len pochopiteľné, že sa v ňom ozývali aj jeho telesné mužské potreby. Bol však aj estétom a ženy si cenil a vážil oveľa viac ako muži jeho doby. Sexualitu spájal aj s láskou, ale jeho srdce dosiaľ nezahorelo jej plameňom ku žiadnej z krásnych byzantských diev.

A tak zatiaľ mal sexuálne kontakty len s niekoľkými vzdelanými héterami. Teraz mu padne vhod, keď ho po blahodárnom kúpeli, na ktorý sa práve chystal, vymasírujú jemné ruky niektorej z mladých pekných otrokýň, ktoré pracovali v kúpeľných domoch.

# # # # # # # # # # # # #

Vošiel dovnútra cez nápadne peknú, keramickou mozaikou vykladanú bránu. So správcom kúpeľov, Kapadokijcom veľmi nízkeho vzrastu, dohodol cenu a hneď aj zaplatil. Ten mu ponúkol na výber štyri otrokyne, ktoré boli práve voľné. Prišli za ním do malého separé, kde sa vyzliekol, postupne jedna za druhou.

Zaujala ho hneď prvá z nich. Bola to mladá, veľmi pôvabná Židovka. Po grécky hovorila len lámane, ale to mu na tomto mieste neprekážalo. Veľmi sa mu zapáčila a zaujala ho aj jej inteligentne pôsobiaca tvár.

Kúpele bývali pravidelne otvorené až do polnoci a boli miestom relaxácie, komunikácie, erotiky a v neposlednom rade aj uzatvárania obchodov. Nikde inde sa neuzatvorilo toľko obchodov a nedohodlo toľko manželských spojení, ako práve tam.

Samotný kúpeľ bol pre návštevníkov spoločný. Po ňom nasledovala masáž a tá bola infdividuálna a tým aj intímna. Vykonávala sa v malých miestnostiach, ktoré sa nachádzali pozdĺž troch strán bazéna. Všetky priestory a miestnosti boli osvetlované faklami a malými olejovými lampami.

Asi po desiatich minútach kúpeľa vo veľkom bazéne sa Anastázius uložil na drevenej prični v jednej z malých miestností, vyhradených masáži. Jej steny boli vyložené vzácnym drevom, na ktorých boli maľby nahých ženských i mužských tiel. Okolo bedier mal ovinutú len malú rúšku.

O malú chvíľu sa odtiahol záves na vchode a v miestnosti sa objavila mladá Židovka, ktorú si vybral. Bola takmer celkom nahá.

pokračovanie nasleduje