3. časť: Ako sa z Ježiša stal boh. Kristus-dogma

17.08.2016 15:52

Kresťanská cirkev, ktorá tak vďaka Konštantínovi získala obrovskú moc vo svete, ho potom neskôr ako na znak vďaky, urobila a či vyhlásila za  svätého (hoci dodnes je sporné, či sa tento cisár vôbec stal kresťanom), a tak sa dnes môžeme modliť k svätému Konštantínovi – cisárovi.

Toto je  skvelý príklad na výrobu bohov a svätcov!

Preto na niečo také infantilné a mytologicky naivné môžu veriť len deti, alebo infantilní dospelí a tiež ľudia bez znalosti histórie , psychológie a religióznych dejín.  Pre Židov, ale aj pre moslimov, je teológia kresťanstva len naivnou rozprávkou naivných kresťanov.

Všetko to, čo súvisí s manipulatívnym prerobením Ježiša na boha má svoje korene v ťažkej politickej situácii, ktorá vládla v Izraeli, ako podrobenej a ovládanej provincii cisárskeho Ríma.

Ak by Izrael nebol stratil svoju samostatnosť, ktorú mal dávno pred vznikom Ríma a bol by sa vyvíjal od jeho najslávnejších vládcov Dávida a Šalamúna k mocnej veľkoríši, ktorá by bola schopná vzdorovať antickému Rímu, tak by nikdy nebolo prišlo k rozštiepniu židovstva, čoho dôsledkom bol vznik takzvaného starokresťanstva, ktoré však v prvom storočí vôbec nebolo kresťanstvom, ale len protestantskou vetvou židovstva.

Bolo to niečo podobné, ako keď sa z katolíckeho kresťanstva zásluhou Jána Husa a Martina Luthera odštiepil evanjelický protestantizmus, avšak s malým rozdielom, a ten bol v tom, že si nevyprodukoval nového boha, ale ostal pri Ježišovi.

Až v rannom stredoveku prišiel  Vatikán na ideu prehlásiť odštiepené židovstvo prvého storočia na starokresťanstvo a vyrobiť tak priame, ale umelé spojítko s Ježišom, jeho bohom.

To všetko sú len umelé konštrukty zaiste geniálnych „otcov cirkvi“, ktorí v priebehu storočí svoj  model neustále vylepšovali a svojich stúpencov – pospolitých kresťanov – jeho prostredníctvom dokonale ovládali, vykorisťovali, manipulovali a kontrolovali  a dokonca im určovali ešte aj to, ako smú súložiť a naočkovali im do hlavy zadelenie sexu do čistého (povoleného) a do hriešneho, nečistého sexu (rigorózne zakázaného).

 

pokračovanie nasleduje