3. a posledná časť: Už boh Starého Zákona podporoval terorizmus. Teror neobjavila až naša doba

29.09.2015 12:56

 

Počas niekoľkomesačného „kurzu“ dostane adept novú psychickú identitu. Jeho narušená vlastná identita bola nahradená identitou skupiny, ku ktorej odteraz patrí a ktorú majú všetci jej členovia. Úplne sa stotožní s ideou, že pre neho je najvyššou métou života ukončiť ho smrťou martýra. Tú môže dosiahnuť len vtedy, ak vykoná podľa príkazu teroristický čin, pri ktorom položí svoj život. Adept je dôkladne preparovaný aj religióznymi elementami islamu a je skalopevne presvedčený, že po takej smrti ho Allah odmení okamžitým vpustením do raja. Tam bude kráľovsky hostený a dostane 72 panien, ktoré mu budú natrvalo k dispozícii vo všetkom, čo bude od nich chcieť.

Zaiste veľmi lákavá predstava pre patriarchálneho muža, ktorý tomu verí.

Ako je to ale s teroristami, ktorí pochádzajú z európskych demokracií, kde sa narodili a aj tam vyrastali? Napriek tomu sa pripojili islamskému štátu ISIS.

Pozrime sa na to, kto sú bojovníci-teroristi ISIS, ktorí pochádzajú z Nemecka.

89 percent sú muži, 11 perc. sú ženy

61 perc. sa narodilo v Nemecku, 37 perc. má nemecké obč.

82 perc. vyrástlo v moslimských rodinách

Viac ako 75 percent z nich malo kriminálnu minulosť a boli v Nemecku súdení.

Podobne, ako traumatizovaní palestínski mladiství, sú aj títo mladí ľudia z Nemecka náchylní pripojiť sa k fundmentalistickým islamistickým skupinám, ktoré im ponúkajú novú životnú orientáciu a zázemie, v ktorom sa cítia akceptovaní a kde dostanú pocit, že sa stali niečim mimoriadnym a že bojujú proti dekadentnej západnej spoločnosti, ktorá im nedala to, čo chceli dosiahnuť a po čom túžili.

Odrazu a nečakane je tu pre nich jednoduché riešenie pre všetky ich problémy a z pohľadu fundamentalistického islamu, aj vysoko morálne a skvele odmenené Allahom. V jeho rámci je jasné rozdelenie sveta na jeho dobrú a jeho zlú časť, ktorú treba vykynožiť. To znamená všetkými prostriedkami vraždiť neveriacich.

Takto sa Džihad – svätá vojna proti nevercom – stáva takpovediac aj štedrým zamestnávateľom, ktorý všetko zabezpečuje a naviac sľubuje ešte aj pozemskú slávu a posmrtnú existenciu v raji a v kruhu „nepoškvrnených“ mileniek.

Z pohľadu zakladateľa islamského štátu-kaliátu,  Abu Musaba Al-Zarqaviho sú moslimskí šiiti najväčším zlom ľudstva, ešte horším ako kresťania - a preto ich je v prvom rade potrebné ničiť.

Členovia spomínaných islamistických veľkoskupín nevnímajú ostatnych ľudí, nevercov, ako spolublížnych, ale len ako stelesenie zla a diabla a preto v tomto momente sa u nich začne odvíjať proces rozbehnutia dynamiky vraždenia a ničenia.

Ideály veľkoskupiny vytlačia a nahradia všetky prípadne dovtedy v niektorom jej členovi ešte existujúce morálne hodnoty kresťanskej kultúry. Jej členovia sú totálne a v plnom rozsahu očarovaný možnosťou prekračovať akékoľvek hranice konania, stať sa pánom života a smrti. To zabezpečuje ISIS neustály prílev mladých, poslušných a na všetko odhodlných vykonávateľov jej vlastnej krvavej relígie.

Koniec