Aký zmysel má ľudská duša? - 2.časť

08.07.2014 00:03

Profesor Hans-Peter Dürr, niekdajší riaditeľ fyzikálneho inštitútu Maxa Plancka v Mníchove vyslovil presvedčenie, že existuje univerzálny kvantovy kód, v ktorom je zahrnutá celá hmota nášho kozmu, a to od sámeho počiatku jej vzniku. Podľa neho duša existuje aj potom, keď sa naše telo po smrti rozpadne.

Hmotný svet je len vonkajšia dimenzia skrytej reality a preto je aj náš život len jej súčasťou.

Dávne, takzvané primitívne kultúry verili na to, že v kozme je všetko so všetkým prepojené a presne to isté objavila aj moderná fyzika. Einsteinova fyzika nám ukázala, že priestorové aj časové koordináty sú relatívne a závisia od rýchlosti, akou sa kozmický objekt pohybuje. Pri rýchlosti svetla sa akákoľvek vzdialenosť skráti na nulovú hodnotu.  

V okamihu našej smrti bude naša duša oddelená od tela a urýchlená na rýchlosť svetla prejde do stavu, ktorý je podobný svetlu. Večnosť existuje vo forme svetla, preto je v tejto večnosti aj duša večná.

Otázkou je, či má táto večná duša v sebe istý "plán", podľa ktorého si hľadá  neustále nové nosné média vo svete hmoty - teda nových ľudí? V iných mojich článkoch i v mojich knihách som už niekoľkokrát vyjadril názor, že  hmota v podstate neexistuje. Všetko to, čo označujeme ako pevná hmotá je len ilúzia a hmota vzniká len ako dôsledok energie, ktorá umožňuje, že atómy sa navzájom spájajú a že v ich vnútri neustále kmitajú elektróny. 

Duša je nositeľkou tajomného plánu nášho života a len ten , kto ho objaví a naplní, len ten nájde šťastie, spokojnosť a harmóniu. Kto podľahne hlasu ega, ktoré túži po bohatstve a majetku, ten sa rozhodol proti svojej duši a v živote nikdy nenájde pravé naplnenie.

Čím bližšie sa človek počas života dostane k svojej duši, tým viac sa vzďaluje od svojho ega a tým viac a tým častejšie sa vnútorne mení a vyvíja.

V ľudskom vedomí sa nestane a neudeje nič bez toho, aby na to niečo v kozme nereagovalo. S každou myšlienkou, s každým konaním, ktoré sa zapíšu do "pevného disku" v našom mozgu, sa  tieto zapíšu aj niekde v kvantovom poli univerza a tým tieto informácie pretrvajú našu biologickú smrť. 

Čoraz viac faktov poukazuje na to, že všetky komplikované procesy nášho vedomia sa dajú vysvetliť pomocou kvantovej mechaniky. Dokonca možno povedať, že aj sny podliehajú kvantovým fenoménom. Na základe toho je veľmi pravdepodobné, že aj paranormálne fenomény ako prekognícia, telepatia a ďalšie sú procesmi kvantových polí. 

Existuje istý kvantový princíp a či zákon, ktorý poznal už Einstein, ale ho odmietal, ktorý sa však preukázal ako realita (Verschränkungsprinzip des Universums) a jeho prostredníctvom je každý z nás spojený neobyčajne subtilným spôsobom s každou bytosťou a s každým bodom kozmu - vyjdril som to uz dávno aj poeticky v básnickej zbierke Kozmické melódie.

koniec