2.časť - Angela Merkel podcenila(?) fakt, že záplava utečencov zmení radikálne život v Nemecku, a to negatívne

22.09.2015 17:08

c, Nemecké pôrodnice budú "praskať zo všetkých švíkov" pod návalom rodiacich žien utečencov

 

Ani o tomto probléme Angela Merkel nehovorí a ho nespomína, hoci je veľmi horúci. Ona uprednostňuje predkladať verejnosti všetko, čo sa týka obrovskej vlny utečencov, len v ružových farbách, a to nielen svojmu národu, ale celej EÚ. Prevažná väčšina utečencov sa na nemeckom území dostane prvotne do Mníchova. Takmer každá piata žena je v druhom stave, a z nich približne pätina je krátko pred blížiacim sa pôrodom. Pôrodnice sú extrémne preťažené a nervy lekárov a sestier zaťažené neobvyklou mierou.

Samozrejme treba rátať aj s tým - a to je úplne isté - že ich zaťaženie bude exponenciálne narastať, lebo na rozdiel od nemeckých žien, ktoré porodia v priemere len 1,3 dieťaťa, rodia napríklad moslimské ženy tureckej národnosti v Nemecku až o dve deti viac. O ženách masy utečencov, ktoré prichádzajú teraz do Nemecka možno ale predpokladať, že to bude minimálne až o tri až štyri deti viac. Preto viaceré nemecké pôrodnice za súčasnej kapacity personálu sú už teraz preťažené a bez zavedenia špeciálnych opatrení nebudú schopné túto situáciu zvládnuť.

 

d, rastúce neúnosné preťaženie nemeckej polície

 

Ani k tejto situácii sa "kancelárka Európy" nevyjadruje a radšej to zamlčuje. Dotknem sa jej tu len stručne - napísal som o tom rozsiahly článok pre jedno veľké mienkotvorné západoeurópske periodikum.

Ide o to, že kriminalita páchateľov z radov utečencov na nemeckej pôde existuje vo veľkej miere už teraz a časom bude ešte viac narastať, a to tým explozívnejšie a prudkejšie, čím viac bude narastať počet tých utečencov, ktorých očakávania zo života v Nemecku - ktoré sú priam infantilne obrovské - sa nenaplnia. Okrem toho je už teraz medzi utečencami zaznamenávaná kriminalita, a to tak smerom navonok, ako aj medzi sebou.

Vrcholní predstavitelia neemckej polície už roky verejne oznamujú, že vláda znižuje počet policajtov i finančné prostriedky, pričom kriminalita neustále rastie. Teraz treba rátať, že s masou utečencov bude narastať ešte vyššou mierou a tým aj strach a nervozita pôvodného nemeckého obyvateľstva. 

Môj komentár:

To, čo Angela Merkelová spôsobila a zrežírovala predovšetkým pre Nemecko, ale aj pre iné členské EÚ štáty, je ako strašidelná a doslova neskutočná scéna z iného sveta, kde vládne buď nepochopiteľna hlúposť alebo politické diletanstvo a či oboje súčasne. Kancelárka Merkelová však nie je ani hlúpa a ani politická diletantka. Takže za vecou sa ukrýva niečo úplne iné. Rozobral som to v hore zmienenom článku, lebo dotyčné periodikum je veľmi liberálne a nebojí sa povedať aj nepríjemnú pravdu. 

Koniec