2. časť - Ako som objavil v južnej Amerike dva neznáme, veľmi vzácne rukopisy Martina Kukučína

04.06.2015 23:00

Keď som mu povedal, že Kukučín patril k mojím najobľúbenejším slovenským autorom a potom ako som sa dozvedel, že žil aj v južnej Amerike, že som ho mal najradšej, tak sa nadšene rozhovoril o jeho živote a práci dole na úplnom juhu Ameriky, kde najviac času strávil v meste Punta Arenas, kde žilo veľa Chorvátov. Napokon mi povedal, že mi prezradí veľké tajomstvo o Kukučínovi. Keď som sa od neho dozvedel, že vlastní už niekoľko rokov dva Kukučínove rukopisy z obdobia jeho života v južnej Ameriky, ktoré sú verejnosti úplne neznáme, tak môj úžas bol obrovský.

V ten večer ma Nicolas pozval k sebe do domu a ja som dlho, až do skorého rána, listoval a opatrne prevracal strany  a doslova so zbožnou úctou čítal originálne písmo Martina Kukučína. Najprv som sa začítal do rukopisu nevydaného románu  Revolúcia v Patagónii a potom do rukopisu tiež nevydaneho románu Láska patagónskej Indiánky. Rukopisy sú písané raz v slovenčine, potom krátke úseky v chorváčtine a asi polovica je v španielčine. Obsahovo sú jedinečné a skvelé dokumentujú literárne majstrovstvo najsvojráznejšieho slovenského autora 19. storočia. Už dávno som obdivoval jeho veľkú literárnu všestrannosť a bol jedným z mojich  literárnych vzorov.  Oba romány boli napísané celkom iným štýlom ako knihy a poviedky Kukučína, ktoré som prečítal ako študent v Československu. Bolo to, akoby som čítal úplne iného  Kukučína, ako som ho dovtedy poznal.

pokračovanie nasleduje