2. časť: Ako sa z Ježiša stal boh. Kristus-dogma

16.08.2016 17:06

Hoci židovské náboženstvo je veľmi geniálnym vynálezom - podľa mňa absolútne najgeniálnejším z hľadiska psychológie a sociológie, ale aj v oblasti demagógie - tak vzniklo podobne, ako aj kresťanstvo a islam, vyslovene len z politických dôvodov.

A len vďaka  nemu vznikol židovský národ a len vďaka vynikajúcej manipulatívnej ideológie židovského náboženstva (ktorú neskôr prebrali v plnom rozsahu aj kresťania a potom o niekoľko storočí aj islam) boli Židia schopní vytvoriť silné kráľovstvo,  neskôr i štát a prežiť tisícročia napriek krutým prenasledovaniam a pohromám, ktorým boli mnohonásobne vystavení počas svojej dlhej histórie.

Treba však povedať, že aj  Židia usilovne „odpisovali a kopírovali“ od iných.  Židovské náboženstvo sa totiž vyvinulo prostredníctvom veľmi rafinovanej kompilácie sumerských a egyptských stvoriteľských mýtov. To však ich učení proroci a kňazi dokázali výborne zatajiť pred jednoduchým ľudom.

A tak je to až dodnes -  ľudia aj dnes naivne a zbožne veria na tieto rozprávky a v mene svojich, len z rozprávok vzniknutých monoteistických náboženstiev, vedú proti sebe krvavé vojny a vyhladzujú sa navzájom z „veľkej lásky k svojmu bohu“. A ten má - to je dokonalá irónia histórie monoteistických náboženstiev – pre všetky tri ten istý pôvod.

Jeho „zrod“ sa konal v záhadnom Sumeri. A tento boh je veľmi podozrivo spojený s „bájnymi“ Anunnaki. O tomto fenoméne som písal podrobne v jednej z mojich publikácií.

 

pokračovanie nasleduje