13 rastlín, ktoré zmenili svet a ovplyvnili jeho históriu - číslo 8: Ryža

13.01.2015 14:47

 

Krajinami pôvodu ryže sú India a Čína. Ľudstvu je ako pokrm známa už od staroveku. Ryža, ako potravina, sa získava z ryžovej rastliny latinského názvu Oryza sativa. Patrí k siedmym najdôležitejším druhom obilia a je dôležitou a doslova nepostrádateľnou potravinou pre veľkú časť ľudstva - približne pre jeho polovicu. Isté druhy obilia, ktoré obchod s ryžou pozná ako "vodnú ryžu", nepatria z pohľadu botaniky k druhu ryža.

Zaujímavé je vysledovať historicky pôvod slova ryža - nemecky reis, anglicky rice. Všetky tieto tri podobné výrazy slova ryža sú odovodené zo slova stredovekej latinčiny risum. Risum zase pochádza zo starolatinského oriza, ktoré bolo odvodené zo starogréckeho výrazu óryza, toto zase zo staroperzského slova vrizey, ktoré pochádza zo staroindického vrihi. Do západnej Európy ryžu doviezli Arabi, ktorý majú pre ňu slovo aruzz.

Viac ako 95 percent súčasnej celosvetovej produkcie ryže sa vyrobí v Číne, Indii a ešte v niektorých regiónoch juhovýchodnej Ázie.