13 rastlín, ktoré zmenili svet a ovplyvnili jeho históriu - číslo 6: Čierne korenie

08.01.2015 11:37

Piper nigrum - čierne korenie, je ďalšim cenným pokladom v našej trinástke. Jejho "rodiskom" sú rozsiahle regióny juhozápadnej Indie a jeho prvá veľká prezentácia v Európe sa konala koncom 15. storočia. Zásluhu na tomto akte mal veľký portugaký moreplavec a objaviteľ Vasco de Gama, ktorého som spomínal už v článku o pomarančoch.

Už predtým kolovala zvesť o zázračnej chuti Piper nigrum v Európe a nepatrných množstvách sa do nej už aj dostal. Preto keď v roku 1492 sa Christof Kolumbus vyplavil na svoju historickú plavbu okolo zemegule do Indie, tak nemal na mysli nič iné, ako dostať sa k indickému Malabar pobrežiu. Tam sa nachádzali obrovské háje  s rastlinami korenia, ktorých zabratie sľubovalo nielen bohatstvo, ale aj veľkú slávu. Keby sa mu podarilo nájsť priamu cestu po mori zo Španielska do Indie, tak by Španielsko bolo mohlo samo importovať po nej korenie.

V tom čase bolo čierne korenie najdrahším korením na svete a jeho váha bola vyvažovaná zlatom. Kolumbovi jeho zámer však nevyšiel a vrátil sa čiastočne sklamaný do Európy, aj keď mal iné úspechy a ulúpené indiánske zlato, menovite Pizzarom, sa neskôr začalo do Španielska hrnúť.

V roku 1498 to bol Portugalčan Vasco de Gama, ktorý ako prvý prepravil po mori čierne korenie do Európy. Už krátko potom to boli jeho krajania , ktorí získali na sto rokov absolútnu dominanciu v obchode s čiernym korením.

Iróniou histórie pre Christofa Kolumba bolo to, že to bolo jeho zásluhou , že časom bola zlomená nadvláda čierneho korenia ako primusa medzi ostrými koreniami. Z Ameriky totiž doviezol korenie chili. Avšak o tom, že sa presadilo ako najostrejšie korenie a porazilo tak čierne korenie, sa už nedozvedel - v tom čase už nežil.