123. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

20.05.2020 22:10

Koptský patriarcha bol chudý, už veľmi prešedivelý, asi šesťdesiatročný muž s dhou šedivou bradou a múdrosť vyžarujúcim  prenikavým zrakom.

Začal rozprávať a vysvetlovať:

„Naša koptská obec v Egypte je veľmi stará a veľmi vážená. Jej korene siahajú až do obdobia tesne po ukrižovaní nášho Pána, nášho Ježiša Krista.

Už od počiatku vzniku koptskej obce reprezentovali jej religiózne i jej intelektuálne štruktúry absolútny výkvet celého kresťanstva.

Zatiaľ čo vaši ľudia, myslím tým kresťanov v Byzancii, Grécku, Ríme a Malej Ázii, chápali Sväté písmo doslova, tak u nás v Egypte už existovali teologické  školy, ktoré ho dôkladne analyzovali a vykladali a vysvetlovali ho širokej verejnosti a tým objavovali a vynášali na svetlo aj jeho skryté a utajené posolstvá.“

„To je skutočné veľmi zaujímavé a obdivuhodné, čo už vtedy dokázali koptskí teológovia. Nevedel som o tom vôbec nič. Dokonca ani len moji ctení a vysokoučení priatelia a učitelia z Konštantinopolu,  a z nich predovšetkým Fotios a Leon, mi o tom nikdy nič nerozprávali. Pritom si vôbec nemyslím, že o tom pri ich veľkej učenosti nič nevedeli. Teraz po tvojich slovách im to trochu zalievam, že ma do toho nezasvätili.“

„Hm, môj milý mladý priateľ Anastázius vieš, že tomu sa ani len trochu nedivím a nemal by si sa diviť nad tým ani ty.“

Povedal s úsmevom koptský patriarcha, keď videl rozpačitosť na tvári svojho byzantského hosťa a dodal:

„Veď predsa ktorá z vysokých duchovných autorít nejakého náboženstva by sa chcela chváliť niečim čo je pokrokovejšie a na poznanie bohatšie, ako sú vlastné názory a presvedčenia a čo pochádza z múdrych hláv predstaviteľov inej teológie a iného národa?!

Určite by sme v tomto smere ani my neboli lepší, ak by to bolo naopak.“

„Zrejme máš pravdu! A keďže si mi ukázal iný pohľad na túto vec, tak to už aj ja vidím  tak. Teraz ešte niečo k začiatkom vášho kresťanstva. Spomínal si, že jeho korene siahaju až do epochy Ježiša Krista. Porozprávaj mi niečo o tom.“

„Veľmi rád, veď nemám často príležitosť hovoriť s takým mladým, neobyčajne múdrym učencom z Konštatinopolu, akým si ty. Ale pravdu povediac si prvým, s ktorým som sa stretol.

Takže, musíš vedieť, že naša koptská cirkev vyšla z antického vierovyznania názvu Patriarchát z Alexandrie. Našu cirkev založil sám apoštol Marek, ktorý po smrti Pána žil v Alexandrii. Stal sa prvým biskupom Koptov v Alexandrii. Žiaľ, v tých časoch boli kresťania aj v Egypte prenasledovaní a Marek zahynul v roku 68 martýrskou smrťou. Neskôr sa situácia zlepšila a už v 4. storočí sa čoraz viac Egypťanov nechalo pokrstiť a stali sa koptskými kresťanmi.“

 

Pokračovanie nasleduje