11 ročný génius astrofyzik je presvedčený, že Hawking sa mýlil, keď spochybnil Boha

15.04.2019 18:36

Hawking a Einstein boli nielen geniálni vedci, ale obaja boli aj ateisti. Ale takí ateisti, ktorí neverili na osobného Boha. A napríklad Einstein bol – podobne ako Baruch Spinoza – vyznávačom panteizmu.

William Maillis,  syn gréckeho kňaza Petra Maillisa je si vo svojich jedenástich rokoch istý, že  v otázke o existencii Boha sa obaja mýlili.

Súvisí to určite aj s tým, že pochádza z rodiny, kde viera na Boha je absolútnou samozrejmosťou a aj William je hlboko veriaci.

William sa prejavoval ako geniálne dieťa už ako sedemmesačný – už vtedy dokázal hovoriť plynule vo vetách. Ešte nemal dva roky, keď poznal čísla a vedel spočítavať a odpočítavať. Ako dvojročný už vedel násobiť. Keď mal sedem, tak začal vnikať do tajov astrofyziky.   

Vo veku deväť rokov už bol na High Schol a v júli 2018 sa stal najmladším absolventom St. Petersburg College.  Od jesene študuje astrofyziku na Carnegie Mellon University.

Maillis odvážne tvrdí, že tak Einstein ako aj Hawking sa mýlili, keď tvrdili, že kozmos vznikol bez pričinenia Boha.

Hawking sa vyznal z ateizmu, o.i. nasledovne:

“Predtým, ako vznikla moderná exaktná veda, bolo prirodzené veriť na to (veda však neverí, ale dokazuje), že univerzum stvoril Boh. Teraz ale veda ukázala a dokázala, že to bolo inakšie. Preto Boh neexistuje a aj ja som ateista.“

Ale Hawking povedal aj to, že nikdy mu v jeho prácach nešlo o to, aby dokazoval to, či Boh existuje alebo nie a že ani nikdy nikomu neodporúčal, aby v Boha neveril. Avšak to, či Boh je alebo nie je, bola pre neho v oblasti vedy absolútne oprávnená a dôležitá otázka.

Podľa geniálneho chlapca (jeho genialita bola vedecky overená a existuje oficiálne vedecké vyhlásenie, že je génius) Williama je však logickejšie tvrdenie, že Boh existuje. Je presvedčený, že dokázal jeho existenciu.

Podľa neho mohla kozmos vytvoriť len „vonkajšia sila“ a jej pôvodcom bol Boh.

Uvediem niečo z jeho argumentácie:

„Ateisti si neuvedomujú, že na to, aby niekto veril, že Boh neexistuje je potrebná silnejšia viera, ako na to, keď niekto verí, že Boh existuje. A taktiež je na to potrebná silnejšia viera, že kozmos sa stvoril sám od seba, ako na to, že ho Niekto stvoril.“

V jednom interview s Hellenic College Holy Cross medziiným William povedal:

„Vieme, že kozmos má určitý vek. Zistili sme, že je starý okolo 13, 8 miliard rokov. To znamená, že pred 13,8 miliard rokmi bol kompletne celý kozmos, so všetkým čo obsahuje, redukovaný na singularitu.

To je častica menšia ako je jediný kvark. Ak ale sila gravitačná už vždy existovala a aj singularita vždy bola a existovala, potom by kozmos nesmel mať žiadny konkrétny vek, lebo tu bol vždy – ako singularita.

Ale tomu tak nie je – má predsa 13, 8 miliard  rokov. A niečo nemôže predsa pochádzať z ničoho. Singularita je tiež niečo a tiež nemohla vzniknúť z ničoho. To protirečí logike. Teda singularitu muselo niečo/niekto stvoriť. A to bol pre mňa Boh.“

Ja som k tejto tematike vyjadril filozoficky i prírodovedecký viackrát v rôznych článkoch a publikáciách a obšírne v knihe Kozmos, duch a vedomie