Zázrak nášho tela

27.07.2014 00:52

Ľudské telo sa vyznačuje takou úžasnou inteligenciou a takým vysokým stupňom poriadku a usporiadania, že to absolútne presahuje intelekt človeka. Telo organizuje a zvláda každodenne trilióny a trilióny procesov, pri ktorých počte a obrovskej komplexnosti úplne zlyháva naša predstava - v porovnaní zlyháva podobne tak, ako aj pri veľkosti kozmu. Uvedomme si ale, že táto neuveriteľná inteligencia je nielen v ľudskom tele, ale aj vo všetkých iných organizmoch, a to nezávislé od toho, či sú veľké alebo miniatúrne. 

Veľký zázrak nášho tela zahrňuje nepredstaviteľné spektrum najrôznejších, veľmi senzibilných procesov, ktoré na seba nadväzujú a ktoré sa vzájomne ovlyvňujú. Myslime vždy na to, aby sme ich nikdy nenarúšali.

Jedna jediná bunka nášho tela je komplikovanejšia ako jedno veľkomesto. Je vo vnútri tela samostatným organizmom. Jej membrána je podobná múrom budovy, ktoré ju oddelujú od ostatných častí mesta. Vo vnútri bunky žijú početní ďalší "obyvatelia", ktorí svoju existenciu užívajú tak, ako ju užíva aj bunka v tele. 

V ľudskom tele existuje približne 125 triliónov buniek. Bunky majú rôzne veľkosti - najmenšie sú ako trpaslíci a najväčšie sú ako obrovia. Ale aj najmenšia z nich je však miliard krát väčšia ako jej najmenšia súčasť. Každá bunka má viaceré takzvané organely. Možno ich považovať za istý druh orgánov bunky. Je to štrukturálne ohraničený volumen bunky, ktorý sa vyznačuje nejakou špecifickou funkciou. Organelmi sú napríklad jadro bunky, Golgi-aparát, mitochondrión.

Zatiaľčo ľudia sa len snažia vytvárať si pre život priaznivé okolie, ako napríklad mestá, bunky ho už dávno majú - zorganizovali si pre svoje prežitie skvelé supermesto, a tým je telo človeka.

Nespočetné vnútorne procesy v našom tele - predovšetkým tie, ktoré prebiehajú v jeho mikroskopických štruktúrach, o ktorých väčšina z nás vedome absolútne nič nevie - sú dôkazom grandióznej inteligencie buniek.

Na tomto mieste aspoň v krátkosti o mitochodriónoch, koré sú populárne nazývané elektrárňami buniek, teda sú ich dodávateľmi energie, bez ktorých by nemohli plniť svoje dôležité funkcie. Vyznačujú sa nezávislými metabolickými systémami, z čoho vyplýva, že fungujú v symbióze s bunkami. Ako súčasť buniek pracujú pre svoj vlastný prospech, ale vykonávajú aj podstatné funkcie, ktoré sú pre bunku dôležité, ako napríklad vytváranie železo-sírových komplexov, bez ktorých by neodbiehali rôzne enzýmové reakcie v našom tele. 

V bunkách je bežne 1000 až 10000 mitochodriónov, ale sú aj bunky, ktoré majú len jediný mitochondrión. Napríklad každá bunka našej pečene má približne 1000 mitochondriónov.