Vynález, ktorý začne revolúciu v raketovej technike kozmických letov

11.07.2014 10:40

V budúcnosti by rakety mohli štartovať do kozmu bez obvyklého konvenčného paliva. Japonský expert pre raketovú techniku, Kimiya Komurasaki z tokijskej univerzity, dosiahol úspechy pri experimentoch s mikrovlnami. Podarilo sa mu vyrobiť vysokoenergretický mikrovlnový lúč, ktorý je schopný vyvíjať tlak na objekty a ich tak urýchľovať. Túto techniku je však potrebné ďalej vyvíjať. Dôležite pritom je dokázať tento vysokoenergetický lúč úplne precízne zamerať a jeho zameranie na cieľ aj neustále udržovať. Len tak môže kozmická raketa letieť.

Podľa profesora Komurasakiho je možne také fokusovanie dosiahnuť na vzdialenosť sto kilometrov i viac. To je úplne postačujúce na to, aby kozmická raketa mohla byť bez paliva dopravená do kozmu.

Pokiaľ však bude táto technika natoľko vyvinutá, že to bude spoľahlivo a bezpečne možné, tak prejde ešte dlhý čas.