Nečakaná ruská bio-revolúcia odrazu veľmi znepokojuje a „ohrozuje“ USA

08.04.2016 13:10

 

Prekvapujúca aktivita Moskvy na tomto "bitevnom poli" veľmi vystrašila USA. Rusko síce postavilo americké "útoky" v Sýrii proti ISIS do veľmi zlého svetla, lebo len za päť mesiacov urobilo islamistickému štátu neporovnateľne viac škody ako USA za pätnásť mesiacov. To veľmi nahnevalo a provokovalo Pentagon. Ale iná aktivita Moskvy je pre Ameriku oveľa nebezpečnejšia, konkrétne pre americký agrárny priemysel. Vladimír Putin chce, aby Rusko ovládlo svetový obchod s potravinami. Podľa jeho slov sa Rusko chce  stať  na svete najväčším exportérom zdravých, geneticky nezmanipulovaných a nepriemyselne produkovaných potravín.

Teraz Rusko už naplno odštartovalo veľkú ofenzívu proti svetovláde agrárneho priemyslu USA, v rámci produkcie potravín. Ide o rozhodnutie Moskvy urobiť z Ruska najväčšieho svetového exportéra ZDRAVÝCH, geneticky nezmanipulovaných potravín (iných, ako potraviny manipuluje geneticky napríklad koncern Monsanto z USA - typický predstaviteľ bezohľadného globálneho dravčieho kapitalizmu)  a naviac aj neprodukovaných priemyselne!!!

Ako už neraz, ignorovali Američania i západné médiá aj prednes Vladimíra Putina v ruskom parlamente, 3. decembra 2015, kde prehlasil, že Rusko sa v priebehu štyroch rokov stane úplne autarkné v zásobovaní potravinami. Ruské agrárníctvo je zo strany povrchných západných a predovšetkým amerických ekonómov - ale aj západných médií - najmenej sledované a komentované odvetvie ruskej  ekonomiky. Rusko vnímajú len ako krajinu, ktorá je závislá od svojich exportov oleja a plynu. A dlho podceňovali ruské poľnohospodárstvo a vôbec neregistrovali veľké zmeny, ktoré v ňom prebiehajú.

Pokračovanie nasleduje a článok dokončím ešte dnes, tu ďalej

---------------------------------------------------

Dokončenie:

 

V súčasnosti, po viac ako poldruha roka od rozhodnutia uplatniť nezmyselné a kontraproduktívne EÚ sankcie proti Rusku, v rámci ktorých bol zakázaný aj export dôležitých agrárnych produktov, nastala neobyčajne pozoruhodná "renesancia" ruského poľnohodpodárstva a v nejednom jeho odvetví aj nový zrod. Medzičasom stúpli zisky Ruska za jeho agrárne exporty enormne a presahujú už tretinu jeho prijímov za export zemného plynu. A stúpajú ďalej.

V. Putin vo svojej decembrovej reči povedal (uvádzam to podstatné): "Naše agrárnictvo napreduje úspešne. Pred desiatimi rokmi sme importovali polovicu potravín. V súčasnosti už ale patríme do "klubu exportérov". V uplynulom roku mali naše exporty hodnotu 20 miliard dolárov. Do roku 2020 by sme mali byť schopní hradiť našu spotrebu kompletne produktami z našej krajiny. Veľmi dôležité je však aj to, že máme obrovské zásoby pitnej vody. Naša krajina sa môže aj preto už v krátkej budúcnosti stať najväčším producentom ekologicky čistých a kvalitných potravín, a to o to viac, že viaceré západné agrárne koncerny už dávno prestali také produkovať, pričom v poslednom čase enormne rastie záujem o zdravé , neprechemizované a geneticky pôvodné potraviny."

Putin vo svojej zmienenej reči požiadal parlament, aby navrhol opatrenia, ktoré povedú k tomu, aby boli v Rusku zúrodnené milióny hektárov  pôdy, ktorá leží ľadom. Prevažná časť z nej patrí vlastníkom obrovských pozemkov, z ktorých mnohí nejavia záujem o agrárnictvo. Putin navrhol, aby parlament vydal zákon, aby mohla byť od nich odkúpená a potom, aby sa predala tým za výhodnú cenu, ktorí ju zúrodnia a budú obrábať.

Rusko má ešte jednu mimoriadnu výhodu, ktorá ho veľmi uprednostňuje voči inym agrárnym producentom, aby sa mohlo stať najvýznamnejším výrobcom a exportérom zdravých potravín na svete. Má obrovské plochy - tak, ako nikto iný na svete - najúrodnejších zemí. Okrem toho neboli tieto pôdy - na rozdiel od Západu (EÚ a USA) - po celé desaťročia ničené chemickými hnojivami a pesticidmi.

A preto sa teraz hrozí USA pred ruskou ofenzívnou novou "zbraňou", proti ktorej nemá žiadnu účinnú protizbraň. V tomto prípade to ale nie je však žiadna smrť prinášajúca zbraň, ale je to "zbraň" ruskej bio-revolúcie, ktorá je prospešná zdraviu a životu všetkých ľudí.