Prvý raz sa podarilo vypestovať v laboratóriu ľudský mini-mozog

05.09.2014 21:50

 

Náš mozog je najkomplexnejší orgán, aký kozmos podľa našich doterajších poznatkov vytvoril. Pričom jeho komplexnosť absolútne nepozostáva v jeho zložení, lebo vo svojej podstate je len veľmi jednoduchým materiálnym konglomerátom zloženým z veľmi jednotvárnej štruktúry. Jeho priam zázračná komplexnosť pozostáva v tom, čo všetko úžasné táto jednoduchá hmotná štruktúra dokáže vyprodukovať. A práve v tom leží zarážajúci paradox, na ktorý nevieme nijakú odpoveď. Technika i prírodné vedy nás totiž učia, že len komplikované stroje, prístroje a technické zariadenia sú v stave ponúkať nám komplexné produkty.

Mozog pozostáva v podstate len z dvoch „súčiastok“ - z viac ako 100 miliard nervových buniek (neurónov) a z desiatok biliónov dendritov, „vodičov“, ktoré neuróny navzájom prepájajú. 

Vedci z Inštitútu molekulárnej biotechnológie vo Viedni, pod vedením nemeckého profesora Knoblicha, vypestovali mozgové tkanivo veľkosti hrášku o priemere 4 milimetre a pomenovali ho cerebrálny organoid. Vyrastá podobne ako ľudský mozog embria v prvých týždňoch života. Vedci si sľubujú, že s pomocou mozgových organoidov sa budú môcť v budúcnosti lepšie porozumieť geneticky zapríčinené vývojové poruchy mozgu, ako aj komplikované choroby ako schizofrénia či autizmus. Tieto organoidy sú schopné imitovať vznik a vývoj mozgových štruktúr až do 9. mesiaca tehotenstva.

Kompletný ľudský mozog za laboratórnych podmienok však nie je možné vypestovať. Napriek veľkému pokroku vedy ostáva mysliaci, reflektujúci a nesmierne kreatívny mozog azda najväčšou záhadou a tajomstvom evolúcie a spolu s ním aj vedomie a jeho vznik.

Pisal som o tom podrobne v mojej knihe KOZMOS, DUCH A VEDOMIE - mojej poslednej knihe v SR, vydanej v roku 2005.