Pravidelná intelektuálna práca mozgu zvyšuje šance na dlhý život

06.11.2017 15:28

Priatelia milí, po celý život som pripomínal a zdôrazňoval v rozhovoroch, prednáškach i v mojich publikáciách, aké je dôležité pravidelne a systematicky namáhať svoj mozog - študovať a zaujímať sa o všetko, a to v každom veku.

Človeka to zušľachťuje, predlžuje to jeho život a v neposlednom rade aj upevňuje zdravie - a je ideálne, ak to človek kombinuje aj s pravidelným športovaním.

Pred krátkym časom publikoval jeden škótsky výskumný ústav v Glasgove výsledky svojej dlhoročnej štúdie.

Jej výsledok: 

Ľudia s nadpriemernou hodnotou IQ majú podstatne lepšie výhliadky, že dosiahnu 85. rok svojho života bez náznakov demencie a v dobrom zdraví, ako ľudia s priemernou a podpriemernou hodnotou IQ. A platí aj to, že títo ľudia majú aj oveľa vyššiu šancu, že tento vek vôbec dosiahnu.

Výskum sa robil so 70 000 ľuďmi, ktorí boli narodení v roku 1930. Vo veku 12 rokov bol s nimi robený inteligenčný test a následne po dobu 85 rokov (ak tak dlho žili) až do roku 2015 bol pravidelne kontrolovaný ich zdravotný a duševný stav.

U tých z nich, ktorí mali nadpriemerný IQ, bolo oveľa nižšie riziko ochorieť na choroby dýchacích ciest a na srdcové choroby, prípadne na ne zomrieť. Takisto to bolo v prípade ochorenia na chorobu Alzheimer.