Naše Slnko má dvojníka a obaja majú to isté kozmické rodisko

12.11.2014 00:09

Po pvý raz objavili astronómovia v kozme dvojníka nášho Slnka. Lokalizovali ho v súhvezdí Herkules a má označenie HD 162826. Obidve slnká vznikli pred 4,6 miliardami rokov z tej istej galaktickej hmloviny. HD 162826 nám môže veľa prezradiť o našej vlastnej kozmickej histórii a o mieste zrodu nášho Slnka. Jeho súrodenec je o niečo väčší a horúcejší, ale inakšie sa mu veľmi. Je vzdialený od nás len 110 svetelných rokov. podobá. Je to predovšetkým identické chemické zloženie, ktoré svedčí o spoločnom pôvode oboch sĺnk. 

Pred 4,6 miliardami rokov sa vznášala v medzihviezdnom priestore obrovská hmlovina, tvorená plynmi a časticami prachu a postupne začínala kolabovať. Pravdepodobne ešte nebola v takom stave, aby k tomu prišlo, ale stalo sa tak v dôsledku nepredstaviteľne silnej tlakovej vlny, ktorá vznikla pri explózii blízkej hviezdy.

Zmienená hmlovina nie je ničím mimoriadnym - podobných hmlovín bolo a je v kozme na tisícky. Je len materiálom, z ktorého postupne vznikajú hviezdy a planéty. Vždy sa  v nich odohrá rovnaký jav: Časom každá taká hmlovina kolabuje, pričom sa vytvoria jednotlivé hustejšie samostatné oblasti, ktoré sa postupne od seba vzďalujú. V  nich vznikajú tisícky hviezd a planét. Keď sa pri kolabovaní týchto hviezd, následkom narastania ich teplôt, zapáli atomárny oheň, začnú žiariť a vysielať svetlo. Rotácia celej našej galaxie spôsobuje v priebehu miliónov rokov, že sa navzájom od seba čoraz viacej vzďalujú.

 Astronómovia nepredpokladali, že by mohli objaviť slnko - ktoré vyšlo z tej istej hmloviny ako aj naše Slnko - v takej nepatrnej vzdialenosti od neho. Zdá sa, že obidve slnká boli blízkymi susedmi aj v rodnej kozmickej hmlovine.