Na svete je len 5 krajín bez dlhov. Dlh sveta je obrovský

05.04.2017 22:04

V Európe existuje len jedna krajina, ktorá je bez dlhov. Ide však o krajinu, ktorá je z hľadiska produkcie absolútne bezvýznamná. Je to malé Lichtenštajnsko, s počtom  obyvateľov 37 000. Ďalej sú to Brunei 420 000  obyvateľov, Macao 640 000 obyvateľov, Palau 21 000 obyvateľov a Britské Panenské Ostrovy 32 000 obyvateľov.

Celosvetový dlh je obrovský a neustále narastá. V roku 2015 obnášal 195 biliónov eur. Je to však veľmi paradoxné, lebo naša epocha je dobou najväčšieho blahobytu ľudskej histórie. Zatiaľ čo sa v antike a stredoveku blahobyt ľudstva zdvojnásoboval len každých 500 až 1000 rokov, tak za posledných 200 rokov sa zdvojnásobil každých 30 až 40 rokov.

Tento vývoj ale bol a je neprirodzený a  nezodpovedá realite. Vtedy sa totiž začala epocha, ktorú možno nazvať ekonomikou dlhov a je charakteristická tým, že odrazu peniaze začali produkovať ešte viac peňazí, a to bez toho, aby tieto „peniaze naviac“ boli adekvátne kryté skutočnými reálnymi hodnotami. Medzičasom sme sa dostali tak ďaleko, že dlhy sveta explodujú a preto sa musia vyrábať nové a nové peniaze, ktoré sú v podstate len bezcenným papierom.

Dlh sveta narástol aj v minulom roku enormne a síce o 7 biliónov eur a v súčasnosti to je už 202 biliónov eur. Táto suma je adekvátna 325 percentám celosvetovej hospodárskej produkcie.

Ďalším paradoxom tohto „patologického“ vývoja nášho spôsobu života je to, že prevažná časť svetového dlhu ide na konto najvyspelejších štátov. Ich dlh je 153 biliónov eur. To je takmer štvornásobok ich úhrnného HDP.

Naša cesta je takto cestou rovno do pekla, lebo na jej konci nás – ak sa nič nezmení – očakáva celosvetový bankrot, katastrofický chaos a obrovské nepokoje.