Keď duša ochorie zatrpknutosťou

05.08.2014 00:22

Veľká väčšina ľudí pozná pocity, keď sa dostavuje stav vnútornej nespokojnosti. Na tom nie je nič mimoriadne ani patologické. Ak sa ale nespokojnosť v duši stane trvalým stavom, tak toto psychické ochorenie patrí k najťažším psychickým poruchám. Po istom čase tento stav obyčajne vyústi do trvalého hnevu, nenávistí a pomstychtivosti. Zatrpknutosť je diabolská zmes z pocitov bezmocnosti, zúrivosti, zlosti a permanentného zažívania nespravodlivosti. Po čase sa postihnutý ocitne natrvalo zajatý v začarovanom kruhu, v ktorom sa dostavujú samozničujúce emócie. Psychológia má na to termín: trvalá ztrpknutosť. 

Zatrpknutí ľudia sa vyznačujú vyžarovaním negatívnej energie, čo spôsobuje, že sa nikto nechce zdržiavať v ich blízkosti a sa im radšej zďaleka vyhne. Už Aristoteles o nich napísal: "Tento druh ľudí neznáša sám seba a preto odpudzuje od seba aj iných."

Zatrpknutí ľudia majú pocit, že druhí ľudia s nimi zaobchádzajú neustále nespravodlivo. Majú pocit, že všetci im chcú zle, stávajú sa preto agresívni, deštruktívni, neraz zanedbávajú svoje zdravie, prípadne sa stanú alkoholikmi. Napokon sa stanú stálymi väzňami svojej zatrpknutosti.

Pocity zatrpknutosti môžu mať veľa príčin. U starších sú to napríklad nenaplnené sny a ciele. Ale aj stroskotané partnerstvo môže spôsobiť zatrpknutosť. Ponižovanie a mobbing v práci. Dlhá a ťažká choroba. Stroskotaná kariéra. Chudoba a akútny nedostatok peňazí a podobne.

Zatrpknutosť poškodzuje nielen dušu, ale mnohokrát aj telo a jeho zdravie. Zatrpknutosť nepripúšťa radosť, nadšenie, optimizmus. Je nepriateľkou dynamiky, humoru, tolerancie.

Jedna z najúčinnejších terapií zatrpknutosti duše je terapia prostredníctvom nadobúdania múdrosti a poznania. Múdrosť a obsiahle poznanie zvyšujú pocit pozitívneho sebavedomia, privádzajú zatrpknutú osobu na nové myšlienky, ktoré časom prerazia pancier zatrpknutosti a otvárajú jej schopnosť reflektovania a tým aj možnosť zaoberať sa nielen sebou, ale inými ľuďmi. 

Na mojej ceste životom som spoznal viacerých veľmi múdrych ľudí, s neobyčajným poznaním - ani jeden z nich neprejavoval ani náznak nejakej zatrpknutosti.