Genetické nožnice môžu Covid zničiť. Čo potom ale s „úbohými“ vakcínami? Vyhodiť ich?

13.08.2021 23:23

Ale kdeže – sú predsa v nich miliardy a či bilióny! Veď už je na svete pripravená cela grécka (vírová) abeceda. Okrem toho Gates by sa zbláznil a to predsa nechceme – prišli by sme o najväčšieho dobrodinca sveta. A okrem toho sa už pripravujú nové vakcíny – nemôžeme ich v žiadnom prípade všetky dať do odpadu. Mnoho virológov a ďalších vakcínových expertov by stratilo zmysel života a aj milióny do vrecka.

Teraz k veci.

Už v roku 2016 som v niekoľkých médiách publikoval článok:

Senzácia vedy – genetické nožnice: Tie nám umožnia konať biologické „zázraky“.

O.i. som tam napísal:

„Tento nástroj už existuje a volá sa CRISPR. Má zázračné schopnosti, ktoré človeku umožnia – ak sa vyjadrím v zmysle Darwina - že budeme môcť kopírovať evolúciu. Genetické nožnice totiž dokážu zasahovať do genetického kódu a ho ovlyvňovať a meniť.“

Už tam som uviedol moju špekulatívnu hypotézu, že ak sa tieto nožnice naučíme všestranne a dokonale precízne nasadzovať, tak veľmi pravdepodobne dokážeme zasahovať aj do sveta vírov a tie, ktoré sú pre nás extrémne nebezpečné, aj ich prostredníctvom zničiť, resp. vypnúť z prevádzky (priznám sa, že v  mojej mladosti nechýbalo veľa a bol by som sa stal biofyzikom a biochemikom, ale napokon som sa rozhodol pre elektrotechniku a astrofyziku – prvé dve zmienené disciplíny ostali ale navždy mojou záľubou a študoval som ich autodidakticky).

Teraz sa moja špekulatívna hypotéza stala realitou a síce v ďalekej Austrálii. O tejto realite ma informoval pred dvoma týždňami dobrý priateľ biochemik, Nemec žijúci v Austrálii.

 

Z toho, čo som sa v rozhovore s ním dozvedel tu uvádzam len stručne niekoľko najdôležitejších faktov:

 

„Skupina austrálskych vedcov-biochemikov vypracovala a v laboratórnych podmienkach už aj úspešne zrealizovala genetický „útok“ na víry.

V tomto prípade konkrétne na korona víry. Austrálski experti použili pri svojej náročnej práci istú špeciálnu formu genetických nožníc CRISPR, ktorá umožnuje precízne cielene vystrihnúť časti z genotypu korony.

Pri svojich pokusoch v  laboratóriu použili genetické nožnice s označením CRISPR/Cas13b. Tie dokážu na seba naviazať určité RNA-sekvencie víru, a tým vyradiť z činnosti tú časť korony, ktorú tento vírus bezpodmienečne potrebuje, ak sa „chce“ rozmnožovať v bunke, ktorú infikoval. Túto reprodukciu mu tieto genetické nožnice ale znemožnili.

Akonáhle príde k identifikácii víru, tak nastane aktivovanie CRISPR/Cas13b, ktoré potom rozstrihnú vírus.

Táto unikátna metoda funguje tak pri tých častiach víru, ktoré sú veľmi stabilné a sa nemenia, ako aj pri tých jeho častiach, ktoré sú veľmi variabilné. Túto novú skvelú metódu v boji proti korone austrálski vedci už v laboratóriu vyskúšali aj na variantoch korony, ako napr. na Alfa-variante a bola aj v týchto prípadoch účinná.“

Samozrejme, že je potrebný ešte dlhý výskum, kým bude možné používať genetické nožnice v praxi. Zatiaľ to bolo robené len v laboratóriu.

Dôkladný ďalší výskum bude pochopiteľne finančne náročný a ak budú tieto nožnice spoľahlivo fungovať, tak budú veľkou a nepríjemnou konkurenciou pre vakcínových farmaceutických gigantov.

A títo budú robiť všetko preto, aby ich zdiskreditovali – veď ohrozia ich isté a neobyčajne tučné zisky, ktoré sú im zaručené, ak budú mať neobmedzený  a výlučný monopol na "likvidáciu" korony a všetkých jej variantov.