Čo sa stane so svetlom, keď sa dostane až na koniec kozmu?

16.03.2017 21:54

Univerzum nie je žiadnym konkrétnym statickým a nehybným priestorom. Univerzum  expanduje na všetky strany rýchlosťou svetla. Prvé hviezdy - a tým aj svetlo - vznikli až milióny rokov po veľkom tresku. Preto majú hranice kozmu pred šíriacim sa svetlom určitý náskok. Svetlo sa z toho dôvodu nedostne až na koniec kozmu nikdy.