Alzheimerova choroba - nová nádej na jej liečbu

23.09.2014 00:05

Alzheimerova choroba vzniká tak, že v mozgu sa vytvárajú charakteristické proteínové usadeniny, nazývané amyloidy, konkrétne ide o chorobne zmenený amyloid-beta-peptid. Má kryštalickú štruktúru a obaľuje dendrity. To sú spojenia medzi neurónmi (nervové buňky) mozgu, ktoré vedú elektrické impulzy. Tento amyloid spôsobuje časom ich prerušenie, v dôsledku čoho neuróny odumierajú. Čím menej neurónov má mozog k dispozícii, tým viac jeho funkcií vypadáva. Vedcom z Inštitútu fyzikálnej biológie v Düsseldorfe sa podarilo zredukovať vytváranie tohto beta amyloidu. Deja sa tak v dôsledku účinku peptidu D3, ktorý vedci laboratórne vyrobili a ten má schopnosť naväzovať na seba beta amyloid, čím sa tento stáva pre dendrity neškodným.

Zatiaľ sa to vedcom podarilo dokázať pri pokusoch s myšami, ktoré ochoreli na alzheimerovu chorobu. Vďaka nasadeniu peptidu D3 sa u nich zlepšil nielen telesny stav, ale aj kognitívne schopnosti, ktoré v dôsledku alzheimerovej choroby už upadali. Nový liek chcú vedci už čoskoro nasadiť aj u ľudí s Alzheimerovou chorobou.