Cukrovka sa vo svete rapídne rozmáha

30.07.2016 23:13

V roku 1980 bolo na svete okolo 105 miliónov ľudí, ktorí mali cukrovku. V roku 2014 ich už bolo štyri krát viac, približne až 422 miliónov. Zatiaľčo v roku 1980 bol podiel žien chorých na diabetes väčší ako podiel mužov, tak v roku 2014 to bolo už opačne. Odborníci to nevedia exaktne zdôvodiť, len sa domnievajú, že by to mohlo súvisieť so zvýšeným konzumom tabaku u mužov.

Prišlo aj k prehodnoteniu názoru, že ochorernie na cukrovku súvisí s blahobytom západnej civilizácie. Dlho sa vychádzalo z toho, že čím je blahobyt v spoločnosi vyšší, tým viac ľudí v takej spolkočnosti ochorejú na túto chorobu.

Ale medzičasom už aj v Afrike, na Strednom východe, či Pakistane veľmi stúpol počet ľudí, ktorí majú cukrovku. Experti vychádzajú z toho, že príčina je v nezdravej výžive a v nedostatku pohybu ľudí, ktorí žijú v tamojších krajinách.

To, že v Európe je relatívne nízky počet cukrovkových ochorení, na rozdiel napríklad v USA, súvisí pravepodobne s tým, že Európa má lepší a účinnejší systém zdravotníctva. Tak je možnosť túto chorobu rýchlejšie diagnostikovať a tak aj skôr liečiť.